Maria Samora

  • Pueblo of Taos, New Mexico
  • Jewelry

Booth: FR N 313

Diamond Strata Bracelet w/ Turquoise

Diamond Strata Bracelet w/ Turquoise

2.25"w x 5.75"long x 12g

Jewelry

Afrivan Opal Hinge Bracelet

Afrivan Opal Hinge Bracelet

2.25"wide x 7.25" long

Jewelry

Tetrahedron Cuff

Tetrahedron Cuff

1" wide x 6.25" length

Jewelry